skip to Main Content

ĄŽUOLYNO KLINIKOS DIENOTVARKĖ

ĄŽUOLYNO KLINIKOS DIENOTVARKĖ

7:00 Rytinis kėlimasis
9:00 Pusryčiai
9:15 Rytinių vaistų gėrimas
10:00 Bendra gydytojų vizitacija (pirmadieniais ir penktadieniais)
10:00-14:00 Psichoterapinės grupės, užimtumo terapija *
14:00 Pietūs
14:15 Pietinių vaistų gėrimas
14:30-15:30 Ramybės valanda
16:00-17:00 Psichoterapinės grupės, užimtumo terapija *
18:00 Vakarienė
18:15 Vakarinių vaistų gėrimas
20:00 Bendruomenės susirinkimas
21:00 Naktinių vaistų gėrimas
22:00 Nakties miegas


Lankytojų valandos
**

16:30-19:30

Pasivaikščiojimų lauke laikas

7:00- 8:00, 9:15-10.00, 12.00-12:30, 13:45-14:30,

16.00-18:00, 19:00-20:00, 21:30-22:00

Galimybė naudotis mobiliuoju telefonu

9:30-10:00, 15:30-16:30, 20:00-21:00

Individualiai užsisakytas maistas internetu/telefonu (su pristatymu) gali būti atvežamas iki 18 val.

*Psichoterapinių grupių, užimtumo terapijos tvarkaraštį rasite ant užimtumo kambario durų ir informaciniame stende prie slaugytojų posto.

**Pacientus lankantys asmenys privalo dėvėti kaukes. Prieš patekdami į Ąžuolyno klinikos stacionaro skyrių ir išeidami iš jo, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

Atskiru Ąžuolyno klinikos vadovo sprendimu lankytojai gali būti neįleidžiami.

Pacientams gali būti perduoti reikalingi daiktai ir maisto produktai.

Back To Top