skip to Main Content

GYDYMO BŪDAI

Tai organizmo valymas nuo alkoholio ar kitų toksinių medžiagų. Atlikus visus reikiamus tyrimus ir įvertinus paciento sveikatos būklę, paskiriamas tinkamas organizmo išvalymo kursas ir nustatoma jo trukmė.

Tai efektyvus psichoterapijos metodas, kai padedamas specialisto klientas problemas sprendžia žmonių grupėje (dalyvauja ne mažiau 5-6 žmonių), pasinaudodamas jų patirtimi. Grupinės psichoterapijos taisyklės užtikrina maksimaliai saugią aplinką kalbant apie jautrius išgyvenimus. Grupės nariai turi galimybę pamatyti save ir savo problemą kitų akimis, pasimokyti iš jų situacijų, atsikratyti bendravimo baimių, depresijos.

Tai psichoterapijos metodas, kai seansas vyksta dalyvaujant tik klientui ir jo psichoterapeutui. Gydymo metu specialistas su klientu pažįsta skausmingus žmogaus dvasinius išgyvenimus, jo elgesio motyvus, juos kartu analizuoja. Individuali psichoterapija taikoma tuomet, kai žmogus jaučiasi itin nesaugus, nori kalbėti vienumoje su psichoterapeutu, ne grupėje.

Tai tokia psichoterapijos forma, kur kaip pirminiai komunikacijos būdai taikomos įvairios meno rūšys (dailė, drama, šokis, poezija, muzika ir kt.). Meno terapija akcentuoja žmogaus savigydos galimybes, orientuojasi į kiekviename žmoguje glūdintį vidinių jėgų ir sveikatos potencialą, glaudžiai susijusių su jo kūrybinėmis galiomis. Ši terapijos rūšis gali būti taikoma kiekvienam žmogui, kuris turi psichologinių problemų, yra pervargęs, kamuojamas psichosomatinių sutrikimų. Metodas tinka tiek vaikui, tiek suaugusiam žmogui ir jokių specialių gebėjimų nereikalauja. Kūrybinis procesas padeda žmogui analizuoti savo vidų: suvokti priežastis, kodėl kamuoja negalavimai, priklausomybės ar susergama depresija.

Tai psichikos sutrikimų (disfunkcijų) gydymas vaistais. Metodas taikomas kraštutiniu atveju, jei nepadeda psichoterapija ir psichoanalizė.

Tai asmens pažintinių gebėjimų, asmenybės savybių, profesinio tinkamumo ir pan. įvertinimas, apimantis psichologinio testo administravimą, rezultatų analizę, psichologinę konsultaciją(-as) renkant pirminę informaciją ir teikiant išvadas bei psichologinio įvertinimo išvados rašymą ir pateikimą. Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas klinikiniais, ugdymo, pagalbos teikimo efektyvumo, teisminės ekspertizės ar kitais tikslais. Psichologinio įvertinimo trukmę nustato ir pagrindžia psichologinį įvertinimą atliekantis konsultantas, atsižvelgdamas į vertinimo tikslus.

Tai bendras šeimos narių pokalbis su psichologu. Į konsultaciją gali ateiti sutuoktinių poros, ieškodamos atsakymų į svarbius tarpusavio santykių klausimus, taip pat tėvai, jeigu kyla klausimų dėl vaikų elgesio ir emocijų problemų, ar tėvai kartu su vaikais bandant aiškintis tarpusavio nesutarimus. Šeimos psichoterapija savo pobūdžiu panaši į psichologo konsultacijas, tik susitikimus su šeima veda vienas arba du psichoterapeutai, remdamiesi savo psichoterapinės mokyklos gairėmis. Tai gilesnis ir išsamesnis procesas, o trukmė priklauso nuo problematikos.

Back To Top